Budynki inwentarskie

Budynki inwentarskie

DZISIAJ ROLNIK JEST RÓWNIEŻ MANAGEREM

Polska gospodarka ciągle się rozwija, a jednym z istotnych elementów jej rozwoju jest rolnictwo. Prawdą jest, że liczba osób pracujących na roli spada i jest to trend trudny do zatrzymania. Młode osoby, często wybierają duże aglomeracje miejskie, które dają im niewspółmiernie większe możliwości rozwoju względem obszarów wiejskich. Mimo tego nasz kraj nie cierpi z powodu braku jedzenia, mało tego z każdym rokiem zwiększa eksport głównie do krajów ościennych, zarówno dla warzyw i owoców jak i mięsa. Jednym z czynników jest przejęcie przez większe podmioty części terenów, zwierząt i budynków od rolników którzy się przebranżowili, a drugim rozwój i wzrost wydajności prowadzenia gospodarstw rolnych. Dzisiaj rolnik jest również managerem i dzięki dostępności między innymi dotacji Unijnych jest w stanie utrzymywać większą wydajność prowadzonego biznesu.

BUDYNKI INWENTARSKIE A PRZEPISY I PRAWO BUDOWLANE.

Rozwój połączony z wejściem do UE wymusił na wielu osobach dostosowanie się do nowych norm. Sporo obostrzeń dotyczy zwłaszcza budynków inwentarskich i przetrzymywanych w nich zwierząt. Obecnie nowoczesny budynek inwentarski nie dość, że musi być zgodny z ustawodawstwem polskim i unijnym to również z przepisami innych krajów do której trafiają wyroby mięsne. W kwestii przepisów dochodzi jeszcze aspekt warunków zootechnicznych dla każdej kategorii zwierząt.

W prawie budowlanym budynek inwentarski jest opisany jako budynek drugiej kategorii. Chodzi tutaj o budynki wykorzystywane w gospodarce do celów produkcyjnych, gospodarczych i właśnie inwentarsko-składowych. Przeznaczeniem takiego budynku jest hodowla zwierząt. Jakie zwierzęta mogą być hodowane w tego typu obiektach? Naprawdę różne, zamieszczamy krótką listę:

  • Kury - dla hodowli kur przewidziane są odchowalnie, kurniki czy brojlernie.
  • Owce - owczarnie
  • Obory - bydło
  • Chlewnie - trzoda chlewna

Lista jest dłuższa, jednak powyżej wymienione obiekty stanowią większość z budynków inwentarskich występujących w Polsce. Bardziej szczegółowe dane można odnaleźć w dziale trzecim, jedenastym rozdziale ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich.

§ 109 [Wymóg bezpieczeństwa] Pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi, a także powinno spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków inwentarskich i ewakuacji zwierząt, określone w dziale VI rozdziale 9.
§ 110 [Organizacja] W pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza żywego należy zapewnić:
1) oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierząt,
2) wymianę powietrza, wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt,
3) utrzymanie właściwej temperatury,
4) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoża i zalegających odchodów zwierzęcych,
5) odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych,
6) wyposażenie w instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń, oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi.
§ 111 (uchylony)
§ 112 [Instalacje i urządzenia elektryczne] Dopuszcza się niewyposażenie pomieszczenia przeznaczonego dla inwentarza żywego, użytkowanego okresowo, w instalacje i urządzenia elektryczne.

CECHY DOBREGO BUDYNKU INWENTARSKIEGO

Absolutną podstawą jest stworzenie przestrzeni bezpiecznej i ergonomicznej dla zwierząt oraz personelu. Dobrze zaprojektowany budynek inwentarski powinien przetrwać przez lata nawet w najbardziej wymagających warunkach pogodowych. Trwałość konstrukcji to jeden z elementów mających ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ujęciu całościowym. Kolejnym aspektem, który powinien mieć znaczenie przy decyzji o budowie jest możliwość dostosowania budynku do innych celów niż pierwotnie zakładane. Elastyczność i łatwość w zmianie docelowego przeznaczenia jest bez wątpienie aspektem który doceni wielu rolników.

HALE NAMIOTOWE DLA INWENTARZA

Powyższe cechy idealnie pasują do hal namiotowych. Jest to rodzaj budownictwa coraz częściej wykorzystywany przez rolników. Sprawdzają się doskonale jako hale na maszyny rolnicze czy zbiory. Innym z popularnych zastosowań są właśnie omawiane budynki dla inwentarza. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, hale namiotowe są w pełni bezpiecznymi obiektami, nie ustępują w tym aspekcie tradycyjnym budynkom murowanym. Dodatkowo posiadają szereg zalet dla których warto rozważyć postawienie budynku inwentarskiego w oparciu o konstrukcje stalowe.

Podstawowym, jak w wielu przypadkach jest cena, która często bywa 30% niższa niż w przypadku tradycyjnego sposobu budowy. Dla wielu rolników ogromne znaczenie odgrywa czas realizacji i na tym polu hale namiotowe są bezkonkurencyjne. Jest on zależny od złożoności projektu, jednak z zasady jest to okres krótszy od budowy z cegieł czy pustaków. Dla niektórych właścicieli gospodarstw wartość dodaną stanowi możliwość w miarę szybkiego demontażu hali i złożenia jej w innej lokalizacji.

HugeHalls Group S.A. rozumie potrzeby przedsiębiorców. Zrealizował wiele realizacji dla rolników w Polsce. Jeżeli potrzebują Państwo zaufanego partnera w biznesie, zachęcamy do współpracy.

_ _ _