Kontakt

Masz pytania?

Napisz do nas

  Partnerzy

  HugeHalls na świecie

  HugeHalls S.A.
  Al. Jana Pawła II 27,
  00-867 Warszawa, PL
  +48 22 125 51 36
  HugeHalls GmbH
  Friedrichstrasse 123,
  10117 Berlin
  +49 30 959 997 891
  STAHL & HALLEN PROFI OG
  St. Georgen 5, 4983 St. 
  Georgen bei Obernberg
  HugeHalls S.A.
  Al. Jana Pawła II 27,
  00-867 Warszawa, PL
  +48 22 125 51 36
  HugeHalls GmbH
  Friedrichstrasse 123,
  10117 Berlin
  +49 30 959 997 891
  STAHL & HALLEN PROFI OG
  St. Georgen 5, 4983 St. 
  Georgen bei Obernberg
  HUGEHALLS Spółka Akcyjna
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa PL
  NIP: PL 527 290 82 13
  Regon: 384488283
  Spółka zarejestrowana w KRS pod Nr 0000816110 
  przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
  XII Wydział Gospodarczy w Warszawie
  Kapitał zakładowy - 150 000 PLN wpłacony w całości
  PLN: PL95 1240 1415 1111 0010 9359 3501
  EUR: PL37 1240 1415 1978 0010 9359 3875
  USD: PL83 1240 1415 1787 0010 9359 4061
  Bank: PeKaO S.A. BIC/SWIFT: PKOPPLPW