Polityka zintegrowanego systemu

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Firma HUGEHALLS Group S.A. zajmująca się produkcją i sprzedażą hal namiotowych, konstrukcji
stalowych i aluminiowych oraz wszelkiego rodzaju plandek samochodowych i innych wyrobów
z materiałów PCV, dąży do osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku polskim i zagranicznym oraz
zachowania pozycji partnera godnego zaufania poprzez doskonalenie w zarządzaniu oraz
konkurencyjne zaspokajanie potrzeb klientów w sposób nowoczesny, bezpieczny, ekonomiczny
i czysty ekologicznie
CELE STRATEGICZNE
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 45001, PN-EN ISO 3834-2 i PN-EN1090-1.
 • Utrzymanie oraz systematycznie poszerzanie dotychczasowej bazy klientów.
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczania ilości powstających odpadów oraz racjonalne użytkowanie mediów.
 • Uruchamianie zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych przy wykorzystaniu nowych dostępnych technik (BAT).
 • Podnoszenie świadomości dotyczącej jakości, ekologii i bhp wszystkich pracowników i angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

DEKLARUJEMY :

 • spełnienie wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych w zakresie jakości, ochrony środowiska
  oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą
  urazom i dolegliwościom zdrowotnym
 • eliminowanie zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP .
 • ochronę środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • konsultacje i współudział pracowników w zakresie BHP.
 • zapewnienie środków na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  oraz informujemy, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  – odpowiada wyznaczonym celom organizacji
  – została uzgodniona z pracownikami
  – jest publicznie dostępna
Określenie przez firmę HUGEHALLS Group S.A. kontekstu organizacji oraz oszacowane ryzyk
i szans stanowi podstawę do zwiększenia skuteczności ZSZ.

Polityka Jakości jest okresowo weryfikowana by definiować nowe, wyższe cele.
Pobierz:
Polityka-Zintegrowanego-Systemu.pdf
_ _ _