Realizacje

LITWA / 20x20x3

Zastosowanie: magazynowe

Szerokość: 20m

Powierzchnia: 400m2

Długość: 20m

ŻARY / POLSKA / STW-10

Zastosowanie: magazynowe

Szerokość: 10m

Powierzchnia: 250m2

Długość: 25m

CHEMIK / POZNAŃ / POLSKA / STW-12

Zastosowanie: magazynowe

Szerokość: 12m

Powierzchnia: 240m2

Długość: 20m

NETTO / SZCZECIN / POLSKA / STW-12

Zastosowanie: magazynowe

Szerokość: 12m

Powierzchnia: 360m2

Długość: 30m

KŁODAWA / POLSKA / STL-20

Zastosowanie: przemysłowe

Szerokość: 20m

Powierzchnia: 6 x 720m2

Długość: 36m

BORYSEW / POLSKA / NAMIOT SFERYCZNY

Zastosowanie: inne

Szerokość: 40m

Powierzchnia: 1256m2

Długość: 40m

LITWA / STW-40

Zastosowanie: przemysłowe

Szerokość: 40m

Powierzchnia: 4000m2

Długość: 100m

LITWA / STW-12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zastosowanie: przemysłowe

Szerokość: 12m

Powierzchnia: 672m2

Długość: 56m

UK / ALU-15

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zastosowanie: magazynowe

Szerokość: 15m

Powierzchnia: 375m2

Długość: 25m

NORWEGIA / STW-40

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zastosowanie: lotnicze

Szerokość: 40m

Powierzchnia: 4000m2

Długość: 100m

KALISZ / POLSKA / HNB-15

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zastosowanie: rolnicze

Szerokość: 15m

Powierzchnia: 660m2

Długość: 44m

KONIN / POLSKA / PAGODA 6x6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zastosowanie: imprezowe

Szerokość: 6m

Powierzchnia: 36m2

Długość: 6m

SUWARY / POLSKA / STW-22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zastosowanie: przemysłowe

Szerokość: 22m

Powierzchnia: 880m2

Długość: 40m

HUGEHALLS Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa PL
NIP: PL 527 290 82 13
Regon: 384488283
Spółka zarejestrowana w KRS pod Nr 0000816110 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy w Warszawie
Kapitał zakładowy - 150 000 PLN wpłacony w całości
PLN: PL95 1240 1415 1111 0010 9359 3501
EUR: PL37 1240 1415 1978 0010 9359 3875
USD: PL83 1240 1415 1787 0010 9359 4061
Bank: PeKaO S.A. BIC/SWIFT: PKOPPLPW