Oferta

Unikalne podejście do konstrukcji

Jednoznacznie rozróżniamy hale i namioty. Są to dla nas całkowicie różne kategorie produktów. Namioty to rozwiązania ekonomiczne i szybkie w montażu, są one jednak tymczasowe z uwagi na ich konstrukcję i mniejszą wytrzymałość. Z kolei hale to rozwiązanie na lata, są całoroczne, zaprojektowane i obliczone dla pełnych obciążeń śniegowych i wiatrowych, dopasowane do lokalizacji, konkretnych potrzeb i wielu innych czynników. Od kilkunastu lat dostarczamy hale i namioty wykonane ze stali, aluminium lub obu tych materiałów. Co ważne, cały proces przeprowadzamy kompleksowo - od pierwszej rozmowy z Klientem i rozpoznania jego oczekiwań aż po montaż i serwis pogwarancyjny.

HUGEHALLS Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa PL
NIP: PL 527 290 82 13
Regon: 384488283
Spółka zarejestrowana w KRS pod Nr 0000816110 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy w Warszawie
Kapitał zakładowy - 150 000 PLN wpłacony w całości
PLN: PL95 1240 1415 1111 0010 9359 3501
EUR: PL37 1240 1415 1978 0010 9359 3875
USD: PL83 1240 1415 1787 0010 9359 4061
Bank: PeKaO S.A. BIC/SWIFT: PKOPPLPW