Zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA: DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 40 KW Z - 2017-10-02

Informujemy, że przeprowadzonym postępowaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 02.10.2017 r. na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy HugeHalls S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" wybrana została oferta firmy:
3energy Lech Szafran

Do pobrania:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ 4 SZT. URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH.

Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 05.10.2017 r.na dostawę 4 szt. urządzeń spawalniczych w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy HugeHalls S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" wybrana została oferta firmy: RYWAL RHC Sp. z o.o.. Do pobrania:

DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - 2017-10-02

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02-10-2017 dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW
Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy HugeHalls S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Do pobrania:

Zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY 4 SZT. NOWYCH URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH

Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy HugeHalls S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Do pobrania:

Zapraszamy do składania ofert.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA: DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 40 KW

Informujemy, że przeprowadzone postępowanie ofertowe ogłoszone w dniu 08.09.2017 r. na dostawę i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej firmy HugeHalls S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej" zakończono bez wyboru oferty.
Postępowanie dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW zostanie ponowione.

Do pobrania:

DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLETNEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW
Dotyczy projektu: „Poprawa efektywności energetycznej firmy HugeHalls S.A.”, planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”

Do pobrania:

Zapraszamy do składania ofert.

_ _ _