Projekty unijne

HUGEHALLS GROUP REALIZUJE PROJEKT PN. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA HUGEHALLS GROUP” FINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, DZIAŁANIE 3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-30-0164/20-00
Dofinansowanie projektu z UE: 332 398,74 PLN

_ _ _