Zapytaj o cenę

Zapraszamy do przygotowania zapytania na halę.
Wystarczy udzielić odpowiedzi na zawarte w konfiguratorze pytania, a będziemy mogli przygotować dla Państwa stosowną ofertę.
Wycenę hali namiotowej zawsze przygotowujemy indywidualnie zgodnie ze specyficznymi potrzebami danego klienta.

  1. DANE

  2. OBIEKT

  3. LOKALIZACJA HALI

  4. INFORMACJE

  HUGEHALLS Spółka Akcyjna
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa PL
  NIP: PL 527 290 82 13
  Regon: 384488283
  Spółka zarejestrowana w KRS pod Nr 0000816110 
  przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
  XII Wydział Gospodarczy w Warszawie
  Kapitał zakładowy - 150 000 PLN wpłacony w całości
  PLN: PL95 1240 1415 1111 0010 9359 3501
  EUR: PL37 1240 1415 1978 0010 9359 3875
  USD: PL83 1240 1415 1787 0010 9359 4061
  Bank: PeKaO S.A. BIC/SWIFT: PKOPPLPW