Sertifikāti

CE STANDARTS

CE zīme izvietota uz katra mūsu produkta - tā ir ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst ES direktīvām, kuras skar ekspluatācijas drošību, veselības un vides aizsardzību, kā arī bīstamības iespējamību, kuras ražotājam jāatklāj un jānovērš. Ražotājs, marķējot ar zīmi CE, deklarē, ka tas nav vaselībai un apkārtējai videi bīstams.


Izgatavošanas precizitātes klase EXC3

Pie šīs klases izpildījuma tiek pieskaitīti konstrukciju elementi vai nesošās konstrukcijas ar pastāvīgām, nepastāvīgām slodzēm, un ir izpildīti no tērauda ar klases izturību līdz S700.

Par ko liecina produkta apzīmējums ar CE zīmi?

 • Izsniedzot atbilstības deklarāciju, mēs garantējam mūsu klientiem, ka mūsu produkts nav bīstams. Potenciāls klients starp diviem vienādiem produktiem - viens bez CE zīmes markējuma, otrs ar CE zīmes markējumu- izvēlās otru, tā kā tas atšķiras ar lielāku drošību.
 • Ar CE zīmi produktu markēšana liecina par uzņēmuma lielu stabilitāti, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 • Brīva preču pārvietošana. Standartu atbilstība ļauj mums paplašināt tirgu, ievadot brīvā apgrozījumā mūsu ražotās konstrukcijas visā ES tirgū.
 • Apstiprinājums par atbilstību tiesību aktu prasībām.

HugeHalls Group S.A. Teritorijā tika veikts sertificēts audīts saskaņā ar pieprasītiem standartiem: NE 1090 EXC 3.Labvēlīgs audīta rezultāts ļauj markēt mūsu konstrukcijas ar CE zīmi.

ISO STANDARTS

Integrētās vadības sistēmas politika

Kompānija HugeHalls Group S.A. , kas nodarbojās ar telšu paviljonu ražošanu un pārdošanu, tērauda un alumīnija konsrukcijām, kā arī dažādus automobiļu tentiem, tiecās uz to lai ieņemtu zīmīgu pozīciju polijas un ārzemju tirgū, tā pat saglabāt cienījamā partnera pozīciju, panākot to ar mūsdienīgu pārvaldīšanu, konkurēt spējīgu klientu prasību apmierināšanu, ar drošām, ekonomiskām un ekoloģiski tīrām metodēm.

Stratēģiski mērķi

 • Integrālās vadības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana, saskaņā ar standartiem PN-NE ISO 9001, PN-NE ISO 14001, PN-N-18001, PN-NE ISO 3834-2i, PN-NE 1090-1
 • Esošās klientu bāzes uzturēšana un sistemātiska paplašināšana.
 • Racionāla atkritumu minimilizācija, to kaitējuma uz apkārtējo vidi un daudzuma samazināšana, kā arī komunālo pakalpojumu racionalizācija.
 • Investīciju palaišana vai Labāko piekļuves tehnoloģiju modernizācija(BAT).
 • Visu darbinieku zināšanu paplašināšanā saistībā ar kvalitāti, ekoloģiju, veselību un drošību, iesaistot tos apkārtējās vides aizsardzības propagandā.

Mēs deklarējam

 • kvalitātes normatīvo aktu likumdošanas ievērošanā, apkārtējās vides aizsardzībā un darba drošibā.
 • nodrošinām drošus hihiēnas tīrus darba apstākļus, lai izvairītos no ražošanas traumām un saslimtības.
 • veselības risku ierobežošana un bīstamības faktoru novēršana
 • apkārtējās vides aizsardzība, iekļaujot piesārņojuma izslēgšanu,
 • konsultācijas un darbinieku piedalīšanos darba aizsardzības jomā.
 • nodrošināt drošus un higiēnikus darba apstākļus lai novērstu ražošanas traumas un saslimstību
 • līdzekļu piešķiršana priekš Integrētās menedžmenta sistēmas darbības, un mēs gribētu Jums paziņot, ka Integrētās menedžmenta sistēmas Politika:
  – atbilst organizācijas mēķiem
  – tika saskaņots ar darbiniekiem
  – sabiedriski pieejama

 

Sertifikāti

Kompānija ir sertificēta saskaņā ar NE 1090-2:2018(2627-CPR-1090-1.84936155.TŪVRh.20.03-1) - rūpnīcas kvalitātes kontroles sistēma un metināšanas sertifikāts saskaņā ar NE 1090-2:2018(1090-2.84936155.TŪVRhPI.20.02-1).