Izmantošana

Lauksaimniecības zāles

Ideāls risinājums priekš lauksaimniecības un rūpniecības.

Mobīlās vistu kūtis

Mūsu mobīlās vistu kūtis optimāli nodrošina putnu uzturēšanai.

Pārnesājamās nojumes priekš ganībām

Visu gadu pilnīgi funkcionāla noliktava.