Konfidecionālā politika

Lietojot mūsu servisa pakalpojumus, jūs piedāvājat savu informāciju. Dotā konfidencilitātes poltika kalpo kā saprašanas līdzeklis, kādus datus un ar kādu nolūku mēs tās uzkrājam, kā arī kādā nolūkā mēs tās izmantojam. Šī informācija ir svarīga, tāpēc mēs lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šo dokumentu. Radot jaunu uzskaites ierakstu šajā servisā, Jūs varat pilnīgi droši izmantot šo struktūru, bet ierakstītie dati jūsu datorā var saturēt datus lēmumiem, kurus jūs varēsiet izmantot vēlāk savas informācijas pārvaldīšanai, kā arī savas konfidencialitātes aizsardzībai un drošībai. Saskaņā ar pantu 13 p. 1-2( savāktās ziņas bez starpniekiem) Eiropas Parlamenta rīkojumu un ES 2016/679 no 27,04,2016 g. par fizisko personu datu apstrādi un par brīvo šo datu pārvietošanu, kā arī novirzēm no derektīves 95/46/WE (kopējais lēmums par datu aizsardzību) ( Likuma vēstījums) (Dz. Urz.) UE L 119, lp 1) tālāk RODO -informē, ka:

I. PERSONĪGO DATU ADMINISTRATORS

Mēs, HugeHalls Group S.A., Al.Jana Pawla II 27, 00-867 Warszawa, NIP: 66 197 22 26. esam jūsu personīgo datu Administrators.

II. DATU AIZSARDZĪBAS INSPEKTORS

Datu aizsardības inspektora funkcijas un uzdevumus izpilda datu aizsardzības Administrators.

III.DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATOJUMI

A. PIEDĀVĀJUMU SNIEGŠANA UN LĪGUMU REALIZĀCIJA

Mēs apstrādāsim Jūsu personīgos datus priekš tā, lai izstrādātu darbības pirms sadarbības līguma noslēgšanas, kā arī ar mērķi izpildīt( pamatojums lp.6 p.1 burts b RODO). Mēs apstrādāsim jūsu datus, lai iespējami noteikt izmeklēšanu vai aizsardzību pret pretenzijām, kas ir mūsu juridiskais pamatojums šajā interešu lokā(pamatojums lp.6 p.1burtsf RODO).

B. SERVISS WWW

Mūsu serviss ļauj saņemt informāciju par lietotāju, kuru viņs labprātīgi ievadījis anketā, un viņa darbību, galīgās informācijas failā (tā saucamajā "cookie").

C. SERVISA FORMULĀRI

1. Serviss savāc informāciju, kuru labprātīgi ievadījis lietotājs.

2. Pie tam serviss var pierakstīt informāciju par savienojuma parametriem( laika apzīmējums, IP-datora adrese).

3. Anketes dati netiek doti trešajām personām vai tikai ar lietotāja piekrišanu.

4. Anketas dati ietilpst potenciālo klientu sarakstā, iereģistrēti reģistrā, kurus aizsargā personīgo datu aizsardzības Ģenerālais inspektors.

5. Dati, uzrādītie anketē apstrādājās ar nolūku servisa pasūtījuma apkalpošanai vai komerc kontaktiem.

6. Veidlapās sniegtos datus var pārsūtīt tehniskām vienībām, kas sniedz noteiktus pakalpojumus – jo īpaši tas attiecas uz informācijas par reģistrēta domēna īpašnieku nodošanu personām, kas ir interneta domēnu (galvenokārt Zinātniskā un akadēmiskā datortīkla) operatori. j.b.r. - NASK), maksājumu pakalpojumus vai citas struktūras, ar kurām Vietnes operators sadarbojas šajā sakarā.

D. COOKIES FAILI

1. Serfiss izmanto Cookies failus.

2. Faili cookies tas ir kompjūtera dati, teksta faili, kuri glabājās lietotāja iekārtu terminālā un domātas izmantošanai Servera mājas lapā. Cookies parasti satur mājas lapas nosaukumu, no kurām tas izriet, glabāšanas laiku un unikālo numuru.

3. Servera operators ir tas,kurš izvieto cookies failus un kuram ir piekļuve pie tiem.

4. Cookies faili tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:

a. Statitikas sastādīšanai, kura palīdz saprast, kādā veidā Servisa lietotāji izmanto mājas lapu, kas varētu uzlabot to struktūru un saturu;
b. Servisa lietotāja sesijas atbalsts( pēc ieejas sistēmā), pateicoties tai lietotājam nav vajadzība uz katras Servisa apakšlappuses atkārtoti ievadīt savu loginu un paroli;
c. lietotāja profila noteikšanai priekš atbilstošiem reklāmas materiāliem sociālos tīklos, piemēram Google.

5. Servisā pielieto divus pamattipa failus cookies: "sesijas"(session cookies) un "pastāvīgie"( persistent cookies). "Sesijas"cookies ir īslaicīgi faili, kuri uzglabājās lietotāja iekārtā līdz viņa izejai no mājas lapas vai programmatūras izslēgšanai. "Pastāviegie"cookies faili glabājās lietotāja iekārtā uz laiku, noteiktos cookies failu parametros vai to dzēšanai.

6. Programmatūras nodrošinājums priekš mājas lapas lappušu apskates parasti ļauj cookies failus saglabāt lietotāja galējā iekārtā. Servisa lietotāji var veikt iestādījumu izmaiņas šajā jomā. Veb-bauzers ļauj dzēst cookies failus. Tāpat iespējama cookies failu automātiskā bloķēšana.

7. Cokies failu ierobežošanas pielietojums var iespaidot uz dažām mājas lapas funkcijām.

8. Cookies faili, izvietoti Servisa galējā iekārtā, var tik izmantoti arī reklāmdevējiem un partneriem, kuri sadarbojās ar Servisa operātoru.

9. Ieteicam iepazīties ar šo kompāniju konfidecialitātes politiku, lai zinātu cookies failu lietošanas noteikumus statistikā: Google Analytics konfidecialitātes politika.

10. Cookies faili var tikt izmantoti reklāmas tīklos, piemēram, Google tikls, lai atspoguļotu reklāmas paziņojumus, adoptētus Servisa lietotāju vajadzībām. Priekš tā tiek saglabāta informācija par navigācijas ceļiem un laiku pavadīto dotajā lappusē.

11. Informācijas jomā, ko iekļauj Google tīkla reklāma, lietotājs var pārskatīt un labot cookies failus ar instrumentu: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Ja lietotājs nevēlās saņemt cookies failus, viņš var izmainīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumus. Mēs brīdinām, ka atslēgšana no cookies failu apkalpošanas nepieciešamo procesoru indefikācijas, drošības, pasta lietāju saglabāšanas, var apgrūtināt, bet dažos gadījumos, var padarīt mājas lapas izmantošanu neiespējamu.

13. Priekš cookies iestādījumu pārvaldīšanas izvēlēties no zemāk izvietotā sarakst Veb-brauzer/sistēmu un sekojiet instrukcijām:
a. Internet Explorer;
b. Chrome;
c. Safari;
d. Firefox;
e. Opera;
f. Android;
g. Safari (iOS);
h. Windows Phone;
i. BlackBerry.

E.SERVERA ŽURNĀLI

1. Dažas lietotāju darbības tiek ierakstītas servera žurnālā. Šo ziņu ierakstus izmanto tikai Servera administrācija, kā arī lai nodrošinātu efektīvu pakalpojumu sniegšanu.

2. Aplūkojamo resursu indefikācija notiek caur URL adresi. Pie tam ieraksti var saturēt:
a. Pieprasījuma saņemšanas laiku,
b. atbides aizsūtīšanas laiku,
c. klienta lappuses nosaukumu- indefikācija, realizēta caur HTTP protokolu,
d. Informācija par kļūdām, kuras veidojās pie trnzītakcijām caur HTTP,
e. URL lappuses adrese, kuru agrāk apciemojis lietotājs( referer link),
f. Informācija par pārlūkprogrammas lietotāju,
g. informācija par IP adresi.

3. Jūsu iesniegtie dati nav saistīti ar konkrētām personām, kuras pārlūko lappuses.

4. Jūsu iesniegtie dati izmantojās tikai servera administrēšanai.

IV.DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs apstrādāsim Jūsu personīgos datus uz visu līgumā noslēgto laiku. Gadījumā, kad līgums tiek lauzts, personīgie dati tiek apstrādāti līdz periodam kurā var rasties pretenzijas šā līgum ietvaros. Šis periods ir 11 gadi no gada beigām, kurā līgums tiek lauzts.

V. PERSONU TIESĪBAS, UZ KURĀM ATTIECĀS DATI

Saskaņā ar RODO lēmumu, jums ir tiesības:

a) savu datu piekļuvei, kā arī saņemt to kopiju,
b) savu datu labošanu(izmainīšanu),
c) savu datu izņemšanu, apstrādes ierobežošanu,
d) datu pārvietošanu,
e) iesniegt sūdzību kontrolorgānam,
f) izvirzīt iebildumus
Augstāk minētās tiesības var būt realizētas aizsūtot ierakstīto vēstuli ar iesniegumu pēc sekojošās adreses: HUGEHALLS Group S.A., Al. Jana Pawla II 27,00-867 Warszawa,NIP: 668 197 22 26 vai uz e-pastu: info@hugehalls.com

VI.INFORMĀCIJA PAR DATU PIEPRASĪJUMU

Datu pieprasījums ir līguma noslēgšanas nosacījums.

VII. DATU SAŅĒMĒJI

Mēs paziņojam, ka pie Jūsu personīgiem datiem būs piekļuve tikai organizācijai, kura apstrādā šos datus mūsu vārdā pē p, 28 RODO.

VIII. AUTOMĀTISKA LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Mēs paziņojam, ka attiecībā uz Jūsu datiem nebūs pieņemts automātiski un Jūsu dati netiks profilēti.

IX. Informācijas atruna GDPR