ES projekti

HUGEHALLS GRUPPA REALIZĒ PROJEKTU PN. "SUBSĪDIJAS UZ APGROZĪBAS KAPITĀLU PRIEKŠ HUGEHALLS GROUP", FINANSĒJUMS GUDRĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS,MEPA 3.4.

Projekts attiecas uz uzņēmēju atbalstīšanu likviditātes finansēšanai un tekošo operāciju atbalstīšanai finansiālās grūtībās , kuras radās COVID-19 rezultātā.

Līguma Nr: POIR.03.04.00-30-0164/20-00
Projekta finansējums no ES: 332 398,74 PLN