Faq

Niniejsza strona FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z naszymi halami, które powstają na w procesie ofertowania, z którymi spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi pytaniami i odpowiedziami.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania to nie wahaj się do nas napisać wypełniając formularz kontaktowy.

HUGEHALLS Spółka Akcyjna
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa PL
NIP: PL 527 290 82 13
Regon: 384488283
Spółka zarejestrowana w KRS pod Nr 0000816110 
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy w Warszawie
Kapitał zakładowy - 150 000 PLN wpłacony w całości
PLN: PL95 1240 1415 1111 0010 9359 3501
EUR: PL37 1240 1415 1978 0010 9359 3875
USD: PL83 1240 1415 1787 0010 9359 4061
Bank: PeKaO S.A. BIC/SWIFT: PKOPPLPW